Kontakt:  

Dane:  

ul. Rybnicka 31

44-193 Knurów, 

Siedziba:  

ul. Portowa 24 G

44-100 Gliwice 

Mapa dojazdu

Kontakt mailowy

Formularz Kontaktowy

prawa autorskie Tor-Lok Sp. z o.o.       Gliwice 2018

Design:  Media Label (Move - You)

  1. pl
  2. en

Tor - Lok

NAPRAWY TABORU KOLEJOWEGO

W NAJWYŻSZYM STANDARDZIE

Kompetencje naszego Zarządu to wieloletnia praca na różnych stanowiskach w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach, praca na stanowisku komisarza odbiorczego taboru kolejowego w CTL, oraz kilkuletnie pełnienie funkcji kierownika w największym zakładzie utrzymaniowym PCC Tabor. Tak bogate doświadczenie zawodowe pozwoliło na dogłębne poznanie zagadnień związanych z pełnym zakresem utrzymania lokomotyw i wagonów. Dodatkowo pozwoliło to zagłębić się w potrzeby firm eksploatujących tabor kolejowy.

Pracownicy nasi posiadają również szereg uprawnień związanych z koleją w zakresie konserwacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa ruch, dopuszczania pojazdów kolejowych do ruchu czy wreszcie prawidłowym przebiegiem procesu naprawczego we własnym lub zewnętrznym zakładzie.

Prezes zarządu posiadająca wykształcenie techniczne, mechaniczne i ekonomiczne odpowiada w naszej strukturze za wszelkie sprawy związane z administracją. Jest jednym z naszych współzałożycieli.

 

Wiceprezes zarządu posiadający wykształcenie techniczne w zakresie taborowym odpowiedzialny jest w naszej strukturze bezpośrednio za kontakty z klientami, planowanie strategiczne oraz zabezpieczenie procesu produkcji. Jest on również jednym z naszych współzałożycieli.

 

Specjalista ds. administracyjno-kadrowych odpowiada za wszelkie sprawy związane z prowadzeniem naszego biura, kontaktami z podwykonawcami oraz organizację transportu podzespołów do i od naszych podwykonawców.

 

Kierownik hali napraw odpowiedzialny jest bezpośrednio za realizacje procesu napraw okresowych P4-P5 oraz poważnych napraw awaryjnych. Jest osobą od kilku lat związaną z utrzymaniem i naprawami taboru.

 

Specjalista ds. serwisu jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżącego utrzymania taboru w zakresie P1-P3. Oraz prowadzi nasz bardzo prężnie działający serwis mobilny. Jego wiedza w tym zakresie oraz pełna dyspozycyjność pozwala na szybką reakcje i przywrócenie pełnej sprawności taboru.

 

Pozostali nasi pracownicy są osobami zatrudnionymi bezpośrednio przy pracach związanych z naprawami i bieżącym utrzymaniem i to oni stanowią siłę napędową naszej firmy. Bez ich fachowej wiedzy, którą stale rozwijają nie moglibyśmy stale wykonywać naszych celów.

NASZE

KOMPETENCJE

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en